CBplusD CBplusD

Adriaan Volkerhuis

Adriaan Volkerhuis

In het kader van het huisvestingsplan van Heijmans N.V. zijn de verschillende Heijmans bedrijven samengevoegd in het Adriaan Volkerhuis te Rotterdam. De verschillende vestigingen beslaan gezamenlijk 6 boven elkaar gelegen verdiepingen. Compact Building + Design verzorgde de inrichtingsontwerpen inclusief afwerkingen en materialisaties, om te komen tot een open en transparante inrichting waarbij gestreefd is naar optimale onderlinge communicatie, eenheid van de verschillende afdelingen en met maximale flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen.

Adriaan Volkerhuis