CBplusD CBplusD

Carlisle Hardcast Europe

Carlisle Hardcast Europe

Carlisle Hardcast Europe B.V. is een Nederlands productiebedrijf dat afdichting tapes en kitten fabriceert voor o.m. de bouwwereld en installatiebranche. Hertalan Rubber Products ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd een breed assortiment aan unieke EPDM dak-, gevel-, en vochtkerende systemen. Om te komen tot een verbeterde efficiency van beide bedrijven op gebied van productie, logistiek en kantoorfunctie willen de vestigingen Carlisle Hardcast te Weesp en Carlisle Hertalan te Kampen gebruik gaan maken van één gezamenlijke locatie in Kampen.

Compact Building + Design begeleidt het proces van samenvoeging van de 2 bedrijven. Het project omvat onder andere:

  • Uitbreiding bestaande bebouwing met nieuwbouw
  • Verhuizing productielijnen
  • Integratie van fabriek in Weesp geïntegreerd in fabriek Kampen zonder productieverlies

Naast specifieke technische kennis is voor dit grote industriële project ook kennis van processen en machines vereist. Een van de doelstellingen in dit project is energiebesparing door de mogelijkheid om vrijkomende restwarmte aan te wenden voor de verwarming van bijvoorbeeld kantoorruimte.

Officekampen
Luchtfotokampen