CBplusD CBplusD

Katreinetoren Utrecht

Katreinetoren Utrecht

De Katreinetoren is een markant gebouw in het hart van Utrecht. Het gebouw telt 13 verdiepingen en staat ‘bovenop het dak van het Station Utrecht Centraal’ en heeft de ingang in de stationshal. NS stations, gehuisvest in de Katreinetoren, wilde een flexibeler manier van werken  invoeren in haar kantoren. Daartoe werden negen verdiepingen van het gebouw  intern verbouwd en heringericht. Compact Building + Design werd aangesteld voor het projectmanagement,  installatieadvies en bouwkundig toezicht tijdens de uitvoering. Tijdens de renovatie is het gebouw voorzien van:

  • nieuwe klimaatgevels
  • nieuwe installaties
  • nieuwe inrichting (gebaseerd op Het Nieuwe Werken)

De traditionele kantoorcellen verdwenen, evenals de gangen. Daarvoor in de plaats bedacht NL Architects uit Amsterdam een systeem met muren en wanden met opslagcapaciteit, waarin de ruimtes vloeiend in elkaar overlopen. Het totale project is in een zeer korte tijdspanne gerealiseerd, en dat terwijl gebruikers gedurende de werkzaamheden gewoon konden doorwerken. De activiteiten van CB+D bestonden uit projectbegeleiding t.a.v. sloop, bouw, installaties & inrichtingen, begeleiding van vergunning- & subsidietrajecten, directievoering & uitvoeringstoezicht.

Katreinetoren
Katreinetoren
Katreinetoren