CBplusD CBplusD

Surplus Zorgcentrum

Surplus Zorgcentrum

Midden in Terheijden ligt woonzorgcentrum Antonius Abt, een bijzonder en veelzijdig woonzorgcentrum van Surplus Zorg waar wonen, zorg en welzijn bij elkaar komen. Het spreekt voor zich dat er in de woon- en werkomgeving van een zorginstellingen hoge eisen gesteld worden aan de gebouwen en gebouwgebonden installaties, waarbij strikte naleving van wet- en regelgeving verwacht wordt als het gaat om aan (brand)veiligheid, gezondheid (waaronder legionellabeheer), installatieverantwoordelijkheid, HACCP richtlijnen en milieu.

Daar waar één en ander niet functioneerde zoals het hoorde, heeft Compact Building + Design in opdracht van Surplus de bouwkundige en installatietechnische problemen die er in het gebouw waren geïnventariseerd, gevat in een Plan van Aanpak en vervolgens het oplossen van de gebreken begeleid. Compact Building + Design heeft ook de totale aanbesteding van de uitvoerende partijen begeleid. Door de oplossing van de klachten is het woon- en werkklimaat enorm verbeterd.